559.000 
669.000 
-12%
290.000 

Sữa tăng chiều cao cho bé

Sữa Aramil KAO 900g (trẻ từ 1-10 tuổi)

400.000 

Sữa tăng chiều cao cho bé

Sữa Nutrient KAO 700G (trẻ từ 1-6 tuổi)

335.000 

SỮA TĂNG CHIỀU CAO

  Sữa non 100%   Tã Bỉm Trẻ Em
  Men vi sinh   Sữa bột pha sẵn
  Bổ sung sắt   Sữa dê
  Sữa tươi   Sữa bầu 
559.000 
559.000 
669.000 

Sữa tăng chiều cao cho bé

Sữa Aramil KAO 900g (trẻ từ 1-10 tuổi)

400.000 
-47%
295.000 
-12%
290.000 

SỮA ĐẶC TRỊ

  Sữa non 100%   Tã Bỉm Trẻ Em
  Men vi sinh   Sữa bột pha sẵn
  Bổ sung sắt   Sữa dê
  Sữa tươi   Sữa bầu 
-6%
750.000 
-23%
685.000 
-15%

Sữa cho bệnh nhân ung thư

Sữa Vital 1.5Kcal

2.050.000 
-15%
2.050.000 
-3%
-6%

Chưa phân loại

Sữa Lean Max Adult 900g

600.000 

SỮA CHO NGƯỜI GẦY

  Sữa non 100%   Tã Bỉm Trẻ Em
  Men vi sinh   Sữa bột pha sẵn
  Bổ sung sắt   Sữa dê
  Sữa tươi   Sữa bầu 
-6%
750.000 
-23%
685.000 
-15%

Sữa cho bệnh nhân ung thư

Sữa Vital 1.5Kcal

2.050.000 
-24%

Sữa cho người già

Sữa hạt ovisure gold

600.000 
-15%
2.050.000 
-3%