sản phẩm mới

-5%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.
-4%

Sữa cho bệnh nhân ung thư

ProtiMedic 20g Protein lỏng cô đặc

Original price was: 92.000 ₫.Current price is: 88.000 ₫.
-7%
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-5%
Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 38.000 ₫.
-8%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 690.000 ₫.
-10%
Original price was: 30.000 ₫.Current price is: 27.000 ₫.
-2%
Original price was: 1.620.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-4%
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 67.000 ₫.
-13%
Original price was: 80.000 ₫.Current price is: 70.000 ₫.
-5%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 760.000 ₫.
-7%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-4%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 660.000 ₫.
-4%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 660.000 ₫.
-3%
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 435.000 ₫.
-6%
Original price was: 680.000 ₫.Current price is: 640.000 ₫.
-8%
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
-7%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 299.000 ₫.
-7%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 299.000 ₫.
-9%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 290.000 ₫.
-5%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 305.000 ₫.
-2%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-10%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-12%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 530.000 ₫.
-4%
Original price was: 1.150.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
-11%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 490.000 ₫.

SỮA TĂNG CÂN CHO BÉ

SỮA TĂNG CÂN CHO BÉ

  Sữa ung thư   Sữa tiểu đường
  Sữa suy thận   Sữa đặc trị
  Sữa sinh non   Sữa cho người già

 

-10%
Original price was: 30.000 ₫.Current price is: 27.000 ₫.
-6%
Original price was: 680.000 ₫.Current price is: 640.000 ₫.
-8%
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
-9%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 290.000 ₫.
-5%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 305.000 ₫.
-2%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-10%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-11%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 490.000 ₫.

SỮA TĂNG CHIỀU CAO

SỮA TĂNG CHIỀU CAO

  Sữa ung thư   Sữa tiểu đường
  Sữa suy thận   Sữa đặc trị
  Sữa sinh non   Sữa cho người già

 

-10%
Original price was: 30.000 ₫.Current price is: 27.000 ₫.
-2%
Original price was: 1.620.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-4%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
-23%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 620.000 ₫.
-23%
Original price was: 1.099.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
-9%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 630.000 ₫.
-10%
Original price was: 580.000 ₫.Current price is: 520.000 ₫.
559.000 

SỮA CHO NGƯỜI UNG THƯ

SỮA CHO NGƯỜI UNG THƯ

  Sữa ung thư   Sữa tiểu đường
  Sữa suy thận   Sữa đặc trị
  Sữa sinh non   Sữa cho người già

 

-3%
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 435.000 ₫.
-8%
Original price was: 540.000 ₫.Current price is: 495.000 ₫.
-6%
Original price was: 520.000 ₫.Current price is: 490.000 ₫.
-20%
Original price was: 270.000 ₫.Current price is: 215.000 ₫.
-8%

Sữa cho người già

Sữa non alpha lipid

Original price was: 1.250.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
-4%
Original price was: 720.000 ₫.Current price is: 690.000 ₫.
-8%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 740.000 ₫.

SỮA CHO NGƯỜI GIÀ

SỮA CHO NGƯỜI GIÀ

  Sữa ung thư   Sữa tiểu đường
  Sữa suy thận   Sữa đặc trị
  Sữa sinh non   Sữa cho người già

 

-5%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.
-4%

Sữa cho bệnh nhân ung thư

ProtiMedic 20g Protein lỏng cô đặc

Original price was: 92.000 ₫.Current price is: 88.000 ₫.
-5%
Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 38.000 ₫.
-13%
Original price was: 80.000 ₫.Current price is: 70.000 ₫.
-5%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 760.000 ₫.
-7%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-4%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 660.000 ₫.
-4%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 660.000 ₫.